AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Sẵn sàng cho IPv6

20/06/2011 10:11


Hiện nguồn IPv4 đã gần như cạn kiệt và tương lai IPv6 sẽ thay thế hoàn toàn IPv4, nhưng trong giai đoạn chuyển đổi hiện tại, để đồng bộ hoàn toàn lưu thông trên mạng thì bắt buộc phải duy trì song song cả IPv4 và IPv6.

Để sẵn sàng cho công việc này, AppVZ đã bắt đầu nâng cấp lên IPv6 đồng thời vẫn duy trì các kêt nối IPv4 cũ.

Dưới đây là các nội dung nâng cấp đã hoàn tất:

<< Back

View RSS Feed


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services