AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Thay đổi chính sách sao lưu tự động với dịch vụ Reseller Hosting

25/09/2014 12:35


Trước đây, nhằm tạo điều kiện tự chủ cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ Reseller Hosting, AppVZ không tiến hành backup tự động dự liệu của reseller và hosting con.

Tuy nhiên, một số khách hàng không quen với việc phải đặt backup tự động và thời gian hợp lý để đặt.

Do vậy, kể từ tháng 10/2014, AppVZ sẽ phụ trách hoàn toàn công việc backup này, mọi dữ liệu của reseller và hosting con sẽ được AppVZ backup và lưu trữ 2 bản gần nhất (thời gian là 1 tuần backup 2 lần).

Nếu các khách hàng sử dụng reseller hosting cần restore lại dữ liệu của mình hoặc hosting con chỉ cần mở ticket đến bộ phận kĩ thuật của AppVZ.

<< Back

View RSS Feed


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services