AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Thêm sự lựa chọn máy chủ đặt tại USA cho tất cả các dịch vụ.

03/08/2015 10:45


Vào tháng 8/2015, AppVZ cung cấp thêm lựa chọn máy chủ mới đặt tại USA, bên cạnh các máy chủ tại Đức và Việt Nam.

Mọi dịch vụ gồm Share Hosting, Reller Hosting, VPS (OpenVZ, KVM) đều đã có sự lựa chọn Location USA khi đăng kí. Chi phí tương đương khi bạn lựa chọn máy chủ tại Đức.

<< Back

View RSS Feed


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services