AppVZ.com
Phone Quốc tế: +1.646-8448688
Phone Việt Nam: +84.904-982000
Email
Ngôn ngữ: Vietnamese English Germany France

Thêm sự lựa chọn máy chủ đặt tại USA cho tất cả các dịch vụ.

03/08/2015 10:45


Vào tháng 8/2015, AppVZ cung cấp thêm lựa chọn máy chủ mới đặt tại USA, bên cạnh các máy chủ tại Đức và Việt Nam.

Mọi dịch vụ gồm Share Hosting, Reller Hosting, VPS (OpenVZ, KVM) đều đã có sự lựa chọn Location USA khi đăng kí. Chi phí tương đương khi bạn lựa chọn máy chủ tại Đức.

<< Trở lại

Xem RSS Feed


Truy cập nhanh

Khách hàng đăng nhập

Email

Mật mã

Lưu thông tin trên máy tính này

Tìm kiếm


Follow Us on Twitter

Phương thức thanh toán

Payments

Copyright © 2009 - 2019 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services