AppVZ.com
Phone Quốc tế: +1.646-8448688
Phone Việt Nam: +84.904-982000
Email
Ngôn ngữ: Vietnamese English Germany France

Tạm thời ngừng việc đăng kí mới các dịch vụ trên máy chủ tại USA

30/09/2015 11:12


Sau một thời gian mở dịch vụ trên các máy chủ đặt tại Mỹ, có quá nhiều khách hàng đã đăng kí sử dụng dịch vụ chỉ để thực hiện gửi spam email, hành động này là không được cho phép trên quốc gia sở tại.

Do vậy, tạm thời AppVZ sẽ ngừng cung cấp cung cấp mới dịch vụ VPS tại Mỹ.

<< Trở lại

Xem RSS Feed


Truy cập nhanh

Khách hàng đăng nhập

Email

Mật mã

Lưu thông tin trên máy tính này

Tìm kiếm


Follow Us on Twitter

Phương thức thanh toán

Payments

Copyright © 2009 - 2019 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services