AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Tạm thời ngừng việc đăng kí mới các dịch vụ trên máy chủ tại USA

30/09/2015 11:12


Sau một thời gian mở dịch vụ trên các máy chủ đặt tại Mỹ, có quá nhiều khách hàng đã đăng kí sử dụng dịch vụ chỉ để thực hiện gửi spam email, hành động này là không được cho phép trên quốc gia sở tại.

Do vậy, tạm thời AppVZ sẽ ngừng cung cấp cung cấp mới dịch vụ VPS tại Mỹ.

<< Back

View RSS Feed


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services