AppVZ.com
Phone Quốc tế: +1.646-8448688
Phone Việt Nam: +84.904-982000
Email
Ngôn ngữ: Vietnamese English Germany France

Miễn phí FTP Backup cho các gói Managed VPS

28/09/2016 02:38


Để tạo điều kiện tốt hơn phục vụ khách hàng, các gói Managed VPS sẽ được sử dụng miễn phí FTP Backup tương ứng với gói dịch vụ đăng kí. Cụ thể:

VPS-1: 5 GB
VPS-2: 10 GB
VPS-3: 15 GB
VPS-4: 20 GB
VPS-5: 25 GB
VPS-6: 30 GB

Với các khách hàng đang sử dụng dịch vụ, muốn khởi tạo tài khoản FTP Backup, hãy vui lòng mở ticket đến bộ phận hỗ trợ đển được tạo miễn phí.

Ngoài ra, nếu có nhu cầu sử dụng thêm dung lượng FTP Backup, khách hàng có thể mua thêm với giá:

$10 cho 50GB FTP Backup thêm

hoặc $20 cho 120GB FTP Backup thêm

<< Trở lại

Xem RSS Feed


Truy cập nhanh

Khách hàng đăng nhập

Email

Mật mã

Lưu thông tin trên máy tính này

Tìm kiếm


Follow Us on Twitter

Phương thức thanh toán

Payments

Copyright © 2009 - 2019 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services