AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Cập nhật thêm vài tính năng cho trang dịch vụ

27/04/2017 07:04


Để tiện cho các khách hàng quản lý dịch của mình một cách hiệu quả, AppVZ đã nâng cấp một số tính năng trên dịch vụ.

Một nâng cấp đang kế như khách hàng có thể thanh toán nhiều hoặc tất cả hỏa đơn trong một lần giao dịch, thay vì phải thanh toán từng hóa đơn như trước.

Ngoài ra, nhiều tính năng quản lý khác cũng được hoàn thiện hơn, như xác thực tạo lại mật mã, hệ thống hỗ trợ ticket...

<< Back

View RSS Feed


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services