AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Nâng thông số RAM và CPU cấp phát cho các gói VPS

13/07/2017 00:58


AppVZ đã cập nhật thông số RAM và CPU mới cho 10 gói VPS bao gồm các gói Managed-VPS và Unmanaged-VPS. Cụ thể như sau:

Nâng cấp áp dụng cho toàn bộ các VPS đăng kí mới, cũng như VPS đang sử dụng.

Với các VPS đang sử dụng: VPS chạy nền tảng OpenVZ đã được nâng cấp trong hôm qua 12/07/2017. Riêng VPS chạy nền tảng KVM, do tính chất đặc thù là ảo hóa toàn phần nên VPS sẽ cần được khởi động lại để hệ điều hành thông số kĩ thuật mới.

<< Back

View RSS Feed


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services