AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Windows Server 2016 Standard sẽ được cung cấp cho dịch vụ VPS

06/12/2017 01:57


Sau khoảng thời gian thử nghiệm, Windows Server 2016 Standard sẽ là lựa chọn cài đặt hệ điều hành (HĐH) thay thể cho phiên bản cũ Windows Server 2008 R2 Standard. Phiên bản mới hỗ trợ nhiều tính năng mới cũng như an toàn và nhanh hơn.

AppVZ bỏ qua sử dụng Windows Server 2012 và 2012 R2, do 2 phiên bản có vấn đề về hiệu năng và tương thích hệ thống đang sử dụng.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Server 2008 R2 Standard, bạn vẫn tiếp tục sử dụng bình thường. Tuy nhiên nếu bạn muốn nâng cấp lên Windows Server 2016 Standard, thì toàn bộ VPS sẽ cần cài đặt mới lại, để thực hiện bạn vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ đến bộ phận kĩ thuật: https://appvz.com/submitticket.php

Một vài lưu ý với phiên bản Windows Server 2016 Standard:

<< Back

View RSS Feed


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services