AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Share Hosting sử dụng 2 phiên bản PHP 7.2 và 5.6, tích hợp SSL miễn phí LetsEncrypt

09/11/2018 09:04


Tất cả các hosting server đã được nâng cấp sử dụng song song 2 phiên bản PHP 7.2 và 5.6.

Mặc định khi nâng cấp xong các tài khoàn hosting đều chuyển về phiên bản PHP 7.2. Nếu trang web của bạn gặp lỗi, bạn hãy chuyển lại về PHP 5.6, hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý sự cố.

Ngoài ra, chứng chỉ số LetsEncrypt đã được tích hợp vào công cụ quản lý DirectAdmin, bạn có thể bật SSL miễn phí cho mọi tên miền của bạn.

Để bật LetsEncrypt, bạn truy cập trang quản lý hosting, và vào mục SSL Certificates.

<< Back

View RSS Feed


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services