AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Thay đổi về việc hỗ trợ các phiên bản PHP Hosting

12/07/2019 03:12


Theo nhu cầu của các khách hàng cần sử dụng những mà nguồn cũ và mới, AppVZ đã nâng cấp số lượng phiên bản PHP được hỗ trợ lên 4 phiên bản. Bao gồm:

1. Mặc định: PHP 7.2 - phiên bản ổn định nhất, được hỗ trợ nhiều nhất.

2. Bản cuối dòng PHP 5: 5.6 - phiên bản có độ tương thích rất cao với cả các mã nguồn cũ và mới.

3. Bản PHP 5 cũ: 5.3 - dành cho những mà nguồn cũ.

4. Bản PHP mới nhất: 7.3 - phiên bản có những tính năng mới nhất.

<< Back

View RSS Feed


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services