AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Nâng cấp phiên bản Windows Server 2019

22/08/2019 02:24


Phiên bản Windows Server 2019 Standard sẽ là phiên bản được cài đặt cho tất cả dịch vụ VPS mới thay thế cho bản 2016.

Các gói VPS hiện tại đang sử dụng bản 2016 vẫn sẽ nhận được cập nhật thường xuyên nhưng không thế nâng cấp lên bản 2019 được.

Nếu bạn muốn nâng cấp lên bản 2019, bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được cài đặt mới.

Lưu ý: Mọi dữ liệu không thể bảo lưu khi cài đặt mới hệ điều hành.

<< Back

View RSS Feed


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services