AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Thêm phương thức thanh toán bằng MoMo

10/12/2019 07:45


Giờ đây bạn có thể thanh toán nhanh bằng ứng dụng MoMo trên điện thoại thông minh.

Để thanh toán bạn chỉ cần làm vài thao tác như sau:
1. Mở hóa đơn cần thanh toán, lựa chọn phương thức thanh toán là MoMo.
2. Mở ứng dụng MoMo trên điện thoại, chọn "Quét Mã",
3. Đưa camera lên màn hình máy tính để ứng dụng nhận diện mã QR,
4. Sau khi ứng dụng nhận diện được, bạn nhập số tiền cần thanh toán, và số hóa đơn vào phần lời nhắn. Sau đó nhấn "Xác Nhận" để hoàn thành.

<< Back

View RSS Feed


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services