AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Nâng cấp dịch vụ VPS

01/02/2020 02:30


AppVZ đã nâng cấp CPU/RAM/SSD mới cho toàn bộ các gói VPS bao gồm các cả Managed-VPS và Unmanaged-VPS.

Nâng cấp này áp dụng cho VPS đăng kí mới, cũng như VPS đang sử dụng.

Với các VPS đang sử dụng: VPS chạy nền tảng OpenVZ đã được nâng cấp tức thời. Riêng VPS chạy nền tảng KVM, do tính chất đặc thù là ảo hóa toàn phần nên VPS sẽ cần được khởi động lại để hệ điều hành thông số kĩ thuật mới.

<< Back

View RSS Feed


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services