AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Chuyển đổi Centos Linux 8 sang AlmaLinux 8

05/12/2021 03:50


Theo như thông báo từ nhà phát triển Centos, phiên bản Centos Linux 8 sẽ kết thúc phát triển vào 21, tháng 12/2021. Thay thế sẽ là các phiên bản Centos Stream.

Để đạt được sự ổn định nhất cho hoạt động của khách hàng, AppVZ sẽ thay thế các phiên bản cài đặt mới của Centos Linux 8 thành AlmaLinux 8 (phiên bản được hỗ trợ bởi CloudLinux)

Đối với các khách hàng đang sử dụng hệ điều hành Centos Linux 8, chúng tôi khuyến cáo bạn nên nâng cấp phiên bản thành Centos Stream 8, theo hướng dẫn từ nhà phát triển: https://www.centos.org/centos-stream/.

<< Back

View RSS Feed


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services