AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Thêm phương thức thanh toán Cardano (ADA)

02/03/2022 05:13


Nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán đa quốc gia với phí thấp nhất, chúng tôi đã cập nhật thêm phương thức thanh toán bằng Cardano (ADA).

Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng Cardano (ADA) trong trang hóa đơn dịch vụ. Sau khi thanh toán vui lòng đợi vài giờ để thanh toán được cập nhật.

<< Back

View RSS Feed


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services