AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Thay đổi về việc hỗ trợ các phiên bản PHP Hosting

25/04/2022 06:37


Theo nhu cầu của các khách hàng cần sử dụng những mà nguồn cũ và mới, AppVZ đã thay đổi các phiên bản PHP được hỗ trợ như sau:

1. Mặc định: PHP 7.4 - phiên bản ổn định nhất.

2. Bản PHP mới nhất: 8.x - phiên bản có những tính năng mới nhất.

3. Bản PHP 5.6 - phiên bản có độ tương thích rất cao với các mã nguồn cũ.

4. Bản PHP 5.3 - dành cho những mà nguồn cũ không thế sử dụng với PHP 5.6.

 

<< Back

View RSS Feed


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services