AppVZ.com
Phone Điện thoại hỗ trợ
+84.904982000
Email
Ngôn ngữ: Vietnamese English Germany France
Bước 1
Chọn dịch vụ
Bước 2
Lựa chọn tên miền
Bước 3
Tùy chọn
Bước 4
Xác nhận thanh toán
Bước 5
Thanh toán

Danh mục:

Chọn tiền tệ:


B-100 - Disk Space: 100MB - Bandwidth: 30GB/month

Main Domain: 1

Sub-Domain: Unlimited

Domain Pointer: Unlimited

Email/Email Forwarder/AutoResponder: Unlimited

Ftp: Unlimited

MySQL: Unlimited

B-200 - Disk Space: 200MB - Bandwidth: 60GB/month

Main Domain: 2

Sub-Domain: Unlimited

Domain Pointer: Unlimited

Email/Email Forwarder/AutoResponder: Unlimited

Ftp: Unlimited

MySQL: Unlimited

B-500 - Disk Space: 500MB - Bandwidth: 120GB/month

Main Domain: 4

Sub-Domain: Unlimited

Domain Pointer: Unlimited

Email/Email Forwarder/AutoResponder: Unlimited

Ftp: Unlimited

MySQL: Unlimited

B-1000 - Disk Space: 1GB - Bandwidth: 250GB/month

Main Domain: 8

Sub-Domain: Unlimited

Domain Pointer: Unlimited

Email/Email Forwarder/AutoResponder: Unlimited

Ftp: Unlimited

MySQL: Unlimited

B-2000 - Disk Space: 2GB - Bandwidth: 500GB/month

Main Domain: 16

Sub-Domain: Unlimited

Domain Pointer: Unlimited

Email/Email Forwarder/AutoResponder: Unlimited

Ftp: Unlimited

MySQL: Unlimited

B-5000 - Disk Space: 5GB - Bandwidth: 1TB/month

Main Domain: Unlimited

Sub-Domain: Unlimited

Domain Pointer: Unlimited

Email/Email Forwarder/AutoResponder: Unlimited

Ftp: Unlimited

MySQL: Unlimited

Secure Transaction Trang đăng ký dịch vụ này được bảo mật để chống lại những gian lận từ địa chỉ IP của bạn (3.238.250.73) đang được lưu lại.

Truy cập nhanh

Khách hàng đăng nhập

Email

Mật mã

Lưu thông tin trên máy tính này

Tìm kiếm


Follow Us on Twitter

Phương thức thanh toán

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services