AppVZ.com
Phone Quốc tế: +1.646-8448688
Phone Việt Nam: +84.904-982000
Email
Ngôn ngữ: Vietnamese English Germany France
TLD Đăng kí tối thiểu Năm đầu Chuyển Gia hạn
.com 1 Năm $10.00 $10.00 $10.00
.net 1 Năm $12.00 $12.00 $12.00
.org 1 Năm $12.00 $12.00 $12.00
.info 1 Năm $11.00 $11.00 $11.00
.biz 1 Năm $12.50 $12.50 $12.50
.eu New 1 Năm $10.00 $10.00 $10.00
.asia 1 Năm $15.00 $15.00 $15.00
.me 1 Năm $25.00 $25.00 $25.00
.name 1 Năm $10.00 $10.00 $10.00
.tv 1 Năm $30.00 $30.00 $30.00
.us 1 Năm $9.00 $9.00 $9.00
.de New 1 Năm $9.00 $9.00 $9.00
.ru New 1 Năm $9.00 $9.00 $9.00
.cn New 1 Năm $9.00 $9.00 $9.00
.in 1 Năm $10.00 $10.00 $10.00
.co.uk 2 Năm $16.89 $16.89 $16.89
.org.uk 2 Năm $16.89 $16.89 $16.89
.vn 1 Năm $44.00 $26.00 $26.00
.com.vn 1 Năm $37.00 $19.00 $19.00
.net.vn 1 Năm $37.00 $19.00 $19.00
.biz.vn 1 Năm $37.00 $19.00 $19.00
.org.vn 1 Năm $22.00 $11.00 $11.00
.info.vn 1 Năm $22.00 $11.00 $11.00
.edu.vn 1 Năm $22.00 $11.00 $11.00
.name.vn 1 Năm $4.00 $2.00 $2.00
Miễn phí sử dụng DNS Management System

Truy cập nhanh


Lợi ích khi đăng kí Domain:

Follow Us on Twitter

Phương thức thanh toán

Payments

Copyright © 2009 - 2021 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services