AppVZ.com
Phone Quốc tế: +1.646-8448688
Phone Việt Nam: +84.904-982000
Email
Ngôn ngữ: Vietnamese English Germany France

Tìm tên miền | Tìm tên miền hàng loạt | Chuyển tên miền hàng loạt

Domain Search cho phép kiểm tra tình trạng của 20 tên miền một lúc. Nhập tên miền vào ô bên dưới, mỗi tên miền một dòng, tên miền không bao gồm www hoặc http:// phía trước.


Verify Image    


Bảng giá tên miền

TLD Đăng kí tối thiểu Năm đầu Chuyển Gia hạn
.com 1 $10.00 $10.00 $10.00
.net 1 $12.00 $12.00 $12.00
.org 1 $12.00 $12.00 $12.00
.info 1 $11.00 $11.00 $11.00
.biz 1 $12.50 $12.50 $12.50
.eu 1 $10.00 $10.00 $10.00
.asia 1 $15.00 $15.00 $15.00
.me 1 $25.00 $25.00 $25.00
.name 1 $10.00 $10.00 $10.00
.tv 1 $30.00 $30.00 $30.00
.us 1 $9.00 $9.00 $9.00
.de 1 $9.00 $9.00 $9.00
.ru 1 $9.00 $9.00 $9.00
.cn 1 $9.00 $9.00 $9.00
.in 1 $10.00 $10.00 $10.00
.co.uk 2 $16.89 $16.89 $16.89
.org.uk 2 $16.89 $16.89 $16.89
.vn 1 $44.00 $26.00 $26.00
.com.vn 1 $37.00 $19.00 $19.00
.net.vn 1 $37.00 $19.00 $19.00
.biz.vn 1 $37.00 $19.00 $19.00
.org.vn 1 $22.00 $11.00 $11.00
.info.vn 1 $22.00 $11.00 $11.00
.edu.vn 1 $22.00 $11.00 $11.00
.name.vn 1 $4.00 $2.00 $2.00

Truy cập nhanh

Khách hàng đăng nhập

Email

Mật mã

Lưu thông tin trên máy tính này

Tìm kiếm


Follow Us on Twitter

Phương thức thanh toán

Payments

Copyright © 2009 - 2019 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services