AppVZ.com
Phone Quốc tế: +1.646-8448688
Phone Việt Nam: +84.904-982000
Email
Ngôn ngữ: Vietnamese English Germany France

Tìm tên miền | Tìm tên miền hàng loạt | Chuyển tên miền hàng loạt

Bạn có thể chuyển những tên miền của bạn đến duy trì tại chúng tôi. Để thực hiện bạn hãy nhập tên miền, mỗi tên miền một dòng - không kèm www. hay http://Verify Image    


Bảng giá tên miền

TLD Đăng kí tối thiểu Năm đầu Chuyển Gia hạn
.com 1 $10.00 $10.00 $10.00
.net 1 $12.00 $12.00 $12.00
.org 1 $12.00 $12.00 $12.00
.info 1 $11.00 $11.00 $11.00
.biz 1 $12.50 $12.50 $12.50
.eu 1 $10.00 $10.00 $10.00
.asia 1 $15.00 $15.00 $15.00
.me 1 $25.00 $25.00 $25.00
.name 1 $10.00 $10.00 $10.00
.tv 1 $30.00 $30.00 $30.00
.us 1 $9.00 $9.00 $9.00
.de 1 $9.00 $9.00 $9.00
.ru 1 $9.00 $9.00 $9.00
.cn 1 $9.00 $9.00 $9.00
.in 1 $10.00 $10.00 $10.00
.co.uk 2 $16.89 $16.89 $16.89
.org.uk 2 $16.89 $16.89 $16.89
.vn 1 $44.00 $26.00 $26.00
.com.vn 1 $37.00 $19.00 $19.00
.net.vn 1 $37.00 $19.00 $19.00
.biz.vn 1 $37.00 $19.00 $19.00
.org.vn 1 $22.00 $11.00 $11.00
.info.vn 1 $22.00 $11.00 $11.00
.edu.vn 1 $22.00 $11.00 $11.00
.name.vn 1 $4.00 $2.00 $2.00

Truy cập nhanh

Khách hàng đăng nhập

Email

Mật mã

Lưu thông tin trên máy tính này

Tìm kiếm


Follow Us on Twitter

Phương thức thanh toán

Payments

Copyright © 2009 - 2019 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services