AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

The download library has all the manuals, programs and other files that you may need to get your website up and running.

Categories

folder Bản khai đăng kí tên miền .VN (3)
Đối với các tên miền .VN bạn cần nộp bản khai có chữ kí của chủ thể tên miền.
folder Chương trình hỗ trợ (6)
Các chương trình hỗ trợ hoạt động cũng như quản lý dịch vụ

Most Popular Downloads

Bản khai đăng kí tên miền .VN cho cá nhân
Cho cá nhân đăng ký tên cấp 2 .VN, cấp 3 dưới các tên cấp 2 .EDU.VN, .NET.VN, .AC.VN, .PRO.VN, .HEALTH.VN, .NAME.VN
Filesize: 113 kB

TightVNC
Chương trình giúp máy chạm sử dụng Windows có thể kết nối và điều khiển VPS chạy Linux trên giao diện đồ họa (Remote Desktop VNC).
Filesize: 2.09 MB

Bản khai đăng kí tên miền .VN cho cá nhân hoạt động thương mại
Cho cá nhân hoạt động thương mại, kinh doanh đăng ký các tên miền cấp 3 dưới .COM.VN và .BIZ.VN
Filesize: 127 kB

Bản khai đăng kí tên miền .VN cho Cty/tổ chức
Cho Cty/tổ chức hoạt động đăng ký các tên miền cấp 2 .VN, cấp 3 dưới .COM.VN và .BIZ.VN
Filesize: 118 kB

VZfree
Chương trình giúp kiểm tra lượng RAM được cấp và sử dụng trong OpenVZ. Download và sử dụng lệnh "make && sudo make install" để cài đặt
Filesize: 1.5 kB

Search


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services