AppVZ.com
Phone Điện thoại hỗ trợ
+84.904982000
Email
Ngôn ngữ: Vietnamese English Germany France

Thư viện download chứa những file, chương trình, tài liệu... để giúp đỡ bạn trong quá trình xây dựng trang Web cũng như sử dụng dịch vụ.

Danh mục

folder Bản khai đăng kí tên miền .VN (3)
Đối với các tên miền .VN bạn cần nộp bản khai có chữ kí của chủ thể tên miền.
folder Chương trình hỗ trợ (6)
Các chương trình hỗ trợ hoạt động cũng như quản lý dịch vụ

Cần quan tâm Downloads

Bản khai đăng kí tên miền .VN cho cá nhân
Cho cá nhân đăng ký tên cấp 2 .VN, cấp 3 dưới các tên cấp 2 .EDU.VN, .NET.VN, .AC.VN, .PRO.VN, .HEALTH.VN, .NAME.VN
Cỡ file: 113 kB

TightVNC
Chương trình giúp máy chạm sử dụng Windows có thể kết nối và điều khiển VPS chạy Linux trên giao diện đồ họa (Remote Desktop VNC).
Cỡ file: 2.09 MB

Bản khai đăng kí tên miền .VN cho cá nhân hoạt động thương mại
Cho cá nhân hoạt động thương mại, kinh doanh đăng ký các tên miền cấp 3 dưới .COM.VN và .BIZ.VN
Cỡ file: 127 kB

Bản khai đăng kí tên miền .VN cho Cty/tổ chức
Cho Cty/tổ chức hoạt động đăng ký các tên miền cấp 2 .VN, cấp 3 dưới .COM.VN và .BIZ.VN
Cỡ file: 118 kB

VZfree
Chương trình giúp kiểm tra lượng RAM được cấp và sử dụng trong OpenVZ. Download và sử dụng lệnh "make && sudo make install" để cài đặt
Cỡ file: 1.5 kB

Tìm kiếm


Truy cập nhanh

Khách hàng đăng nhập

Email

Mật mã

Lưu thông tin trên máy tính này

Tìm kiếm


Follow Us on Twitter

Phương thức thanh toán

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services