AppVZ.com
Phone Quốc tế: +1.646-8448688
Phone Việt Nam: +84.904-982000
Email
Ngôn ngữ: Vietnamese English Germany France

30 Day Money Back

Premium Hosting B-100 B-200 B-500 B-1000 B-2000 B-5000
Dung lượng 100MB 200MB 500MB 1GB 2GB 5GB
Băng thông 15GB
30GB
30GB
60GB
60GB
120GB
120GB
250GB
240GB
500GB
450GB
1000GB
Tên miền chính 1 2 4 8 16 Không giới hạn
Tên miền con Không giới hạn
Tên miền phụ Không giới hạn
SSL Let's Encrypt
CSDL MySQL Không giới hạn
Email Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn
Zend + Ioncube
Uptime 99,9%
IP Riêng $24/năm
(chỉ áp dụng cho máy chủ tại Đức)
Quản lý DirectAdmin
Backup 2 lần/tuần (lưu trữ 8 bản backup gần nhất)
Bảo mật Firewall, DDOS-Protection, PHP/CGI Shell Protection
Hỗ trợ Web: Password Protected Directories, Cronjobs, Mime Types, Site Redirection, Hotlink Protection, IFrame Redirect
Email: Catch-All EMail, Email Forwarders, Autoresponders, SPAM Filters, Webmail
Lưu trữ tại Germany Đức, Vietnam Việt Nam
Phí hàng năm $12 $24 $48 $96 $180 $300
Giảm giá Thanh toán 2 năm: Giảm 10%
 

Truy cập nhanh


optimized fully managed wordpress hosting

Follow Us on Twitter

Phương thức thanh toán

Payments

Copyright © 2009 - 2021 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services