AppVZ.com
Phone Kinh doanh: +84.43627-6286
Email Email: sales@appvz.com
LiveZilla Live Chat Software
Ngôn ngữ: Vietnamese English Germany France

Vui lòng chọn danh mục tin cần thiết dưới đây để xem chi tiết.

Tìm kiếm

Danh mục

Folder English (11)
Informations for using services by English.
Folder Tiếng Việt (67)
Các thông tin hướng dẫn sử dụng dịch vụ bằng tiếng Việt.

Cần quan tâm Bài viết

Article Máy chủ ảo - VPS là gì?
1. VPS là gì? Máy chủ ảo (Virtual Private Server - VPS) là phương pháp phân chia một máy...
Xem: 17719
Article Các lệnh cơ bản của SSH
1. Lệnh liên quan đến hệ thống  exit: thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.logout: tương tự exit.reboot:...
Xem: 17612
Article Hướng dẫn cài đặt Webserver: Apache, MySQL, phpMyAdmin trên VPS CentOS
Đăng nhập vào VPS sử dụng quyền root. 1. Cài đặt Apache: yum install httpd php php-devel php-gd php-imap php-ldap...
Xem: 7993
Article Hướng dẫn cài đặt chương trình quản lý Kloxo
Kloxo là một chương trình Control Panel thuộc dạng Open Source, Kloxo miễn phí sử dụng cho 40 tên miền...
Xem: 7088
Article Cài đặt DirectAdmin
DirectAdmin là phần mềm quản lý máy chủ WebServer. Điểm mạnh của DirectAdmin là khả năng tối ưu...
Xem: 5986

Truy cập nhanh

Khách hàng đăng nhập

Email

Mật mã

Lưu thông tin trên máy tính này

Tìm kiếm


Phương thức thanh toán
Payments

Copyright © 2009 - 2017 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services