AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

The knowledgebase is organized into different categories. Either choose a category from below or search the knowledgebase for the answer to your question.

Search

Categories

Folder English (3)
Informations for using services by English.
Folder How to resolve errors? (5)
Fix problems by yourself
Folder Archive (22)
All old articles
Folder DNS Management System (5)
We provide a free DNS system at: https://dns.appvz.com
Folder Manage Email (3)
Email service is provided as a part of hosting service.
Folder Manage your hosting account (10)
Management information for hosting by DirectAdmin
Folder Manage VPS/Server (16)
Management information for Server & VPS
Folder Payment (4)
Information about payment gateway
Folder Thông tin pháp lý (3)
Hệ thống văn bản liên quan đến tên miền và tài nguyên Internet
Folder Tiếng Việt (3)
Các thông tin hướng dẫn sử dụng dịch vụ bằng tiếng Việt.
Folder Register and manage domain (6)
Information about GTLDS & CCTLDS domains

Most Popular Articles

Article Các lệnh cơ bản của shell Linux (truy cập từ xa qua SSH)
1. Lệnh liên quan đến hệ thống exit: thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.logout: tương tự exit.reboot: khởi động lại hệ...
Views: 21133

Article Máy chủ ảo - VPS là gì?
1. VPS là gì? Máy chủ ảo (Virtual Private Server - VPS) là phương pháp phân chia một máy...
Views: 20789

Article Hướng dẫn cài đặt Webserver hoàn chỉnh trên CentOS
Đăng nhập vào VPS sử dụng quyền root. 1. Cài đặt Apache: yum install httpd php php-devel php-gd php-imap php-ldap php-mysql...
Views: 10513

Article Hướng dẫn cài đặt chương trình quản lý Kloxo
Kloxo là một chương trình Control Panel thuộc dạng Open Source, Kloxo miễn phí sử dụng cho 40 tên miền bạn sử dụng, sau...
Views: 9841

Article Cài đặt DirectAdmin
DirectAdmin là phần mềm quản lý máy chủ WebServer. Điểm mạnh của DirectAdmin là khả năng tối ưu hóa quản lý, sử...
Views: 8171


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services