AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Langue: Vietnamese English Germany France

La base de connaissances est divisée en différentes catégories. Choisissez une catégorie ou rechercher une réponse à votre question dans cette base de connaissances.

Rechercher

Catégories

Folder English (3)
Informations for using services by English.
Folder How to resolve errors? (5)
Fix problems by yourself
Folder Archive (22)
All old articles
Folder DNS Management System (5)
We provide a free DNS system at: https://dns.appvz.com
Folder Manage Email (3)
Email service is provided as a part of hosting service.
Folder Manage your hosting account (10)
Management information for hosting by DirectAdmin
Folder Manage VPS/Server (16)
Management information for Server & VPS
Folder Payment (4)
Information about payment gateway
Folder Thông tin pháp lý (3)
Hệ thống văn bản liên quan đến tên miền và tài nguyên Internet
Folder Tiếng Việt (3)
Các thông tin hướng dẫn sử dụng dịch vụ bằng tiếng Việt.
Folder Register and manage domain (6)
Information about GTLDS & CCTLDS domains

Les plus consultés Articles

Article Các lệnh cơ bản của shell Linux (truy cập từ xa qua SSH)
1. Lệnh liên quan đến hệ thống exit: thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.logout: tương tự exit.reboot: khởi động lại hệ...
Vu: 21222

Article Máy chủ ảo - VPS là gì?
1. VPS là gì? Máy chủ ảo (Virtual Private Server - VPS) là phương pháp phân chia một máy...
Vu: 20887

Article Hướng dẫn cài đặt Webserver hoàn chỉnh trên CentOS
Đăng nhập vào VPS sử dụng quyền root. 1. Cài đặt Apache: yum install httpd php php-devel php-gd php-imap php-ldap php-mysql...
Vu: 10597

Article Hướng dẫn cài đặt chương trình quản lý Kloxo
Kloxo là một chương trình Control Panel thuộc dạng Open Source, Kloxo miễn phí sử dụng cho 40 tên miền bạn sử dụng, sau...
Vu: 9946

Article Cài đặt DirectAdmin
DirectAdmin là phần mềm quản lý máy chủ WebServer. Điểm mạnh của DirectAdmin là khả năng tối ưu hóa quản lý, sử...
Vu: 8242


Quick Navigation

Connexion client

Courriel

Mot de passe

Se rappeler de moi

Rechercher


Suivez-nous sur Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services