AppVZ.com
Phone Điện thoại hỗ trợ
+84.904982000
Email
Ngôn ngữ: Vietnamese English Germany France

Vui lòng chọn danh mục tin cần thiết dưới đây để xem chi tiết.

Tìm kiếm

Danh mục

Folder English (3)
Informations for using services by English.
Folder Hướng dẫn xử lý lỗi (5)
Thông tin và hướng dẫn cách giải quyết các sự cố lỗi có thể xảy ra khi sử dụng dịch vụ.
Folder Lưu trữ (22)
Nơi lưu các bài viết hướng dẫn cũ
Folder Quản lý DNS (5)
AppVZ cung cấp hệ thống DNS riêng tại: https://dns.appvz.com
Folder Quản lý Email (3)
Dịch vụ Email được cung cấp miễn phí kèm theo dịch vụ Hosting.
Folder Quản lý và sử dụng Hosting (10)
Các thông tin và hướng dẫn cơ bản cho việc sử dụng DirectAdmin
Folder Quản lý VPS/Server (16)
Thông tin hướng dẫn cho việc quản lý máy chủ và máy chủ ảo.
Folder Thanh toán phí dịch vụ (4)
Thông tin về các cổng thanh toán được sử dụng
Folder Thông tin pháp lý (3)
Hệ thống văn bản liên quan đến tên miền và tài nguyên Internet
Folder Tiếng Việt (3)
Các thông tin hướng dẫn sử dụng dịch vụ bằng tiếng Việt.
Folder Đăng kí và quản lý tên miền (6)
Thông tin về dịch vụ tên miền

Cần quan tâm Bài viết

Article Các lệnh cơ bản của shell Linux (truy cập từ xa qua SSH)
1. Lệnh liên quan đến hệ thống exit: thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.logout: tương tự exit.reboot: khởi động lại hệ...
Xem: 21222

Article Máy chủ ảo - VPS là gì?
1. VPS là gì? Máy chủ ảo (Virtual Private Server - VPS) là phương pháp phân chia một máy...
Xem: 20887

Article Hướng dẫn cài đặt Webserver hoàn chỉnh trên CentOS
Đăng nhập vào VPS sử dụng quyền root. 1. Cài đặt Apache: yum install httpd php php-devel php-gd php-imap php-ldap php-mysql...
Xem: 10597

Article Hướng dẫn cài đặt chương trình quản lý Kloxo
Kloxo là một chương trình Control Panel thuộc dạng Open Source, Kloxo miễn phí sử dụng cho 40 tên miền bạn sử dụng, sau...
Xem: 9946

Article Cài đặt DirectAdmin
DirectAdmin là phần mềm quản lý máy chủ WebServer. Điểm mạnh của DirectAdmin là khả năng tối ưu hóa quản lý, sử...
Xem: 8242


Truy cập nhanh

Khách hàng đăng nhập

Email

Mật mã

Lưu thông tin trên máy tính này

Tìm kiếm


Follow Us on Twitter

Phương thức thanh toán

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services