AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

The knowledgebase is organized into different categories. Either choose a category from below or search the knowledgebase for the answer to your question.

Search

Articles

Article Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của ICANN
Trong chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của ICANN...
Views: 2332

Article Hướng dẫn cập nhật thông tin tên miền quốc tế
Để thay đổi thông tin chủ thể tên miền quốc tế, bạn vào phần quản lý...
Views: 2743

Article Khái niệm về tranh chấp tên miền
Tên miền được các tổ chức và cá nhân đăng ký...
Views: 2384

Article Những điều cần biết về tên miền và Hosting
1. Khi nào tên miền phải được kích hoạt?: Theo quy định của VNNIC thì 60 ngày...
Views: 3111

Article Tên miền là gì?
Tên miền chính là tên của 1 cá nhân hay của 1 tổ chức nào đó trên Internet,...
Views: 2704

Article Thủ tục đăng kí tên miền .VN
Đầu tiên, bạn phải download các bản khai tên miền tại mục...
Views: 2612


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services