AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Thủ tục đăng kí tên miền .VN

Đầu tiên, bạn phải download các bản khai tên miền tại mục download

Bao gồm 3 loại bản khai khác nhau, bạn hãy lựa chọn một loại phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình

  • Bản khai đăng kí tên miền Việt Nam (cho cá nhân)
  • Bản khai đăng kí tên miền Việt Nam (cho cá nhân kinh doanh)
  • Bản khai đăng kí tên miền Việt Nam (cho công ty, tổ chức)


Was this answer helpful?

Also Read
Tên miền là gì? (Views: 2539)

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services