AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

The knowledgebase is organized into different categories. Either choose a category from below or search the knowledgebase for the answer to your question.

Search

Articles

Article Auto restart Apache when high-load
1: Create check file: cd /usr/local/mkdir autocd autonano -w restart.sh Paste script:...
Views: 2485

Article Cài Xcache để tăng tốc độ và giảm tải tài nguyên
Đặc điểm: Tối ưu tốc độ xử lý. Xcache hoạt động tốt trên các phiên...
Views: 4519

Article Cài đặt DirectAdmin
DirectAdmin là phần mềm quản lý máy chủ WebServer. Điểm mạnh của DirectAdmin...
Views: 8172

Article Chọn Control Panel là DirectAdmin hay Kloxo?
1. Directadmin: Loại CP: Trả phí, có 2 hình thức là trả phí hàng tháng và...
Views: 4924

Article Chmod cho Joomla
1. Khi bắt đầu cài đặt: Chmod thư mục public_html về 777 (nếu trong thư mục...
Views: 3526

Article Chmod cho PhpBB3
File: config.php - Trước khi cài đặt bạn chmod về 666, sau khi cài đặt xong...
Views: 2542

Article Chmod cho Wordpress
1. Khi cài đặt bạn đổi chmod file wp-config.php thành 777 2. Sau khi cài đặt xong...
Views: 3788

Article Chmod for Joomla
1. Installation: Chmod public_html folder to 777 or Chmod configure.php file to 777 2. After...
Views: 2245

Article Chmod for PhpBB3
File: config.php - Chmod to 666. Chmod folder here to 777: files cache store...
Views: 2180

Article Chmod for Wordpress
1. Chmod file: wp-config.php to 777 2. And chmod folder here to 777: wp-content/uploads...
Views: 2268

Article Hướng dẫn cài đặt chương trình quản lý Kloxo
Kloxo là một chương trình Control Panel thuộc dạng Open Source, Kloxo miễn phí sử...
Views: 9841

Article Hướng dẫn mở cổng trên Windows Server 2003/2008
Windows 2003: Để mở một cổng phục vụ cho nhu cầu kết nối, bạn có thể...
Views: 7393

Article Hướng dẫn nâng cấp SSH lên bản 5.2
Bạn có thế download và cài đặt phiên bản SSH tại địa chỉ này:...
Views: 2842

Article Install Apache, MySQL, phpMyAdmin on CentOS
1. Install Apache: yum install httpd php php-devel php-gd php-imap php-ldap php-mysql php-odbc...
Views: 2724

Article Install VNC on CentOS
1. Install VNC-Server: yum install vnc-server Install Desktop Environment: yum groupinstall...
Views: 2300

Article Install Xcache to increase performance
Features of Xcache: Increase performance. Xcache work on PHP_4_3/PHP_4_4/PHP_5_1/PHP_5_2...
Views: 2345

Article Jailed Shell SSH
Dịch vụ Hosting có hỗ trợ tính năng sử dụng SSH cho khách hàng. Mặc định...
Views: 2808

Article Thống kê lưu lượng và lượt truy cập bằng Awstats
Công cụ được cài sẵn trong DirectAdmin, giúp bạn thống kê được lượng truy...
Views: 3603

Article Upgrade SSH to version 5.2 for CentOS 5.x
How to here: Login VPS/server by root account Type: cat /etc/redhat-release to show version....
Views: 2301

Article Vì sao có sự chênh lệch mức phí giữa tên miền do Quốc tế cấp và tên miền do Việt Nam cấp?
Mức phí tên miền phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ và quản lý của từng...
Views: 3399

Article Vps sử dụng Kloxo bị đầy dung lượng ổ cứng
Kloxo là chương trình quản lý dành cho VPS hoặc server cỡ nhỏ, tuy nhiên trong...
Views: 3655

Article Đặt chế độ tự động xóa log trong Kloxo
Kloxo mặc định lưu lại tất cả log truy cập trang web, nhưng đôi khi việc này...
Views: 3805


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services