AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Hướng dẫn cập nhật thông tin tên miền quốc tế

Để thay đổi thông tin chủ thể tên miền quốc tế, bạn vào phần quản lý tên miền tại: https://appvz.com/clientarea.php?action=domains

Bạn có thể thay đổi bất kỳ thông tin nào cho tên miền. Tuy nhiên, việc thay đổi thông tin về tên miền phải đảm bảo chính xác và đúng quy tắc, nếu không có thể làm cho tên miền bị ngưng hoạt động.

Đối với tham số DNS server, mặc định sẽ sử dụng hệ thống DNS của AppVZ:

Name Server: dns1.appvz.com
Name Server: dns2.appvz.com

Nếu bạn sử dụng kèm hosting, thì DNS sẽ có dạng:

Name Server: nsx.appvz.com
Name Server: nsx.appvz.com
(x là số gắn với máy chủ hosting)

Trong trường hợp bạn đặt Hosting tại nơi khác, bạn phải chuyển đổi DNS server về DNS của nhà cung cấp dịch vụ hosting đó.Was this answer helpful?

Also Read
Tên miền là gì? (Views: 2540)

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services