AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Hướng dẫn sử dụng cho tài khoản Reseller Hosting

Create / List / Modify Accounts: Cho phép reseller tạo user mới, liệt kê danh sách user hiện có, chỉnh sửa, xoá user 1 cách nhanh chóng và dễ dàng.

User Packages: Có thể tạo các gói chứa các thông số sẵn có để áp vào cho từng user. Khi tạo user mới, có thể điều chỉnh lại thông số cho phù hợp.
Reseller Statistics: theo dõi các thông số của hosting, từ băng thông, dung lượng, domain, ….
Message All User: Cho phép gởi tin nhắn đến tất cả các user của 1 reseller dưới dạng ticket.

Import/Manage Skin: Các tuỳ chọn về giao diện, có thể thêm mới các giao diện 1 cách dễ dàng.
IP Assignment: Tùy chỉnh các IP được cấp.
System/Service Information: Theo dõi thông tin của Server, tình trạng của các service được sử dụng bởi DirectAdmin.
Name Servers: Tạo DNS cho từng User.Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services