AppVZ.com
Phone International: +1.646-8448688
Phone Vietnam: +84.904-982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

The knowledgebase is organized into different categories. Either choose a category from below or search the knowledgebase for the answer to your question.

Search

Articles

Article DNS là gì? Tại sao ta lại dùng DNS? Và DNS làm việc ra sao?
DNS là viết tắt của Domain Name System. Một máy chủ DNS đợi kết...
Views: 4617

Article Hướng dẫn cấu hình DNS để sử dụng mail với Google Apps
Để cấu hình mail sử dụng Google Apps, bạn thực hiện xóa các...
Views: 2487

Article Làm sao để sử dụng hệ thống DNS của AppVZ?
Để quản lý DNS cho tên miền của bạn. Trước tiên bạn phải...
Views: 1922

Article Sử dụng hệ thống DNS
Sau khi truy cập DNS Management tại địa chỉ: https://dns.appvz.com, để tiến...
Views: 1829

Article Đổi mật mã truy cập DNS
Để đổi mật mã DNS, bạn cần đăng nhập và hệ thống quản...
Views: 1779


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2021 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services