AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Cài đặt VNC trên VPS

VNC là chương trình giúp điều khiển VPS từ xa qua giao diện đồ họa. Sau khi cài đặt VNC bạn có thể dùng VPS để thực hiện thao tác như một máy tính bình thường.

Hướng dẫn dành cho hệ điều hành CentOS

1. Cài đặt và cấu hình VNC-Server cho VPS:

Trước tiên bạn cần kiểm tra xem VPS của bạn đã cài VNC chưa, dùng lệnh sau:

rpm -q vnc-server.

Nếu hiện: package vnc-server is not installed tức là chưa cài đặt

Bạn tiến hành cài đặt VNC-Server bằng lệnh sau:

yum install vnc-server

Sau khi VNC cài đặt hoàn tất, bạn sẽ cần cài phiên bản giao diện cho VPS bằng lệnh:

yum groupinstall "GNOME Desktop Environment"

Để account root có thể truy cập VNC, bạn thực hiện cấu hình cho account này như sau:

Gõ:

vncpasswd

Mở file vncservers ở trong thư mục /etc/sysconfig/ bẳng lệnh:

nano -w /etc/sysconfig/vncservers

và thêm:

VNCSERVERS="1:root"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 800x600"

Chạy thử VNC:

service vncserver start
service vncserver stop

Dùng lệnh:

cd ~
cd .vnc
nano -w xstartup

Thêm vào đầu:

unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc

Hoàn tất và khởi động vnc:

service vncserver start

2. Cài đặt VNC-Client cho máy trạm:

a. Với hệ điều hành Linux:

yum install vnc

b. Với hệ điều hành Windows:

Bạn có thể sử dụng chương trình TightVNC, download tại đây: http://appvz.com/dl.php?type=d&id=9Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services