AppVZ.com
Phone International: +1.646-8448688
Phone Vietnam: +84.904-982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Chmod cho Joomla

1. Khi bắt đầu cài đặt: Chmod thư mục public_html về 777 (nếu trong thư mục chưa có file configure.php) hoặc Chmod file configure.php về 777 (nếu trong thư mục đã có file configure.php)

2. Chmod về  777 với các thư mục sau để bạn có thể cài đặt mod, plugin...:

 • administrator/backups/
 • administrator/components/
 • administrator/modules/
 • administrator/templates/
 • cache/
 • components/
 • images/ (và toàn bộ thư mục và file trong đó)
 • language/
 • mambots/ (chỉ có trong phiên bản 1.0)
 • mambots/content/ (chỉ có trong phiên bản 1.0)
 • mambots/search/ (chỉ có trong phiên bản 1.0)
 • media/
 • modules/
 • templates/
 • tmp/
 • logs/

Hiện dịch vụ Hosting của AppVZ.com đã được thiết kế hỗ trợ phục vụ tốt với tất cả các loại mã nguồn mở, do vậy bạn không cần thực hiện thao tác chmod như trong hướng dẫn này vẫn có thể cài đặt được bình thường.Was this answer helpful?

Also Read
Chmod for Wordpress (Views: 1922)
Chmod cho Wordpress (Views: 3448)

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2021 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services