AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

The knowledgebase is organized into different categories. Either choose a category from below or search the knowledgebase for the answer to your question.

Search

Articles

Article Băng thông tính những gì?
DirectAdmin sẽ thể hiện lưu lượng băng thông đã sử dụng của bạn. Tuy nhiên...
Views: 2751

Article CHMOD để bảo mật dữ liệu
Để bảo mật website không bị tấn công, phương thức giới hạn quyền truy...
Views: 3222

Article Hệ thống Firewall và DDOS Protections
1. DDOS là gì?DDOS - Distributed Denial Of Service và Denial Of Services Attack - Tấn công...
Views: 3046

Article Hướng dẫn huyển đổi các phiên bản PHP khác nhau
Hiện tại, AppVZ sử dụng song song 2 phiên bản PHP 7 (mặc định) và PHP 5. Phiên...
Views: 1394

Article Hướng dẫn sử dụng cho tài khoản Reseller Hosting
Create / List / Modify Accounts: Cho phép reseller tạo user mới, liệt kê danh sách user...
Views: 3079

Article Hướng dẫn sử dụng tài khoản Hosting
1. Your AccountDomain Setup: thêm mới và xóa một tên miền.Change Password: thay đổi...
Views: 3905

Article Hướng dẫn truy cập quản lý Hosting
Link truy cập bạn có thể vào là:https://IP:2222hoặc: https://domain:2222 Vì Panel...
Views: 3276

Article Khôi phục mật mã tài khoản
Trong quá trình sử dụng Hosting, bạn có thể bị mất mật mã tài khoản. Nguyên...
Views: 2873

Article Tìm hiểu về Backup và Restore
Công tác Backup được thực hiện 2 lần/tuần, bạn có thể yêu cầu Restore lại...
Views: 3516

Article Tạo Cronjob
Để sử dụng Cronjob bạn cần cài như sau: /usr/local/bin/php -c...
Views: 2580


Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services