AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Hướng dẫn nâng cấp SSH lên bản 5.2

Bạn có thế download và cài đặt phiên bản SSH tại địa chỉ này: http://layer1.rack911.com/openssh/

Cách nâng cấp như sau:

  • Truy cập VPS/server bằng SSH, sử dụng quyền root
  • Gõ: cat /etc/redhat-release để xác định phiên bản. VD hiển thị: CentOS release 5.3 (Final)
  • Nếu bạn thấy 5.x thì sử dụng RHEL5, còn nếu là 4.x thì bạn sử dụng RHEL4
  • Gõ: uname -m xác định phiên bản 32bit hay 64bit.
  • Nếu hiển thị i686 hay i386 thì bạn sử dụng x86, còn nếu hiển thị x86_64 thì bạn dùng bản x86_64
  • VD download bằng lệnh sau: wget -m -np http://layer1.rack911.com/openssh/rhel5/x86_64
  • Mở: cd /root/layer1.rack911.com/openssh/rhel5/x86_64
  • Thực thi cài đặt SSH: rpm -Uvh *.rpm
  • Sau khi cài đặt xong bạn dùng lệnh: /etc/init.d/sshd restart để khởi động lại SSH.Was this answer helpful?

Also Read
Cài đặt DirectAdmin (Views: 8242)
Chmod cho PhpBB3 (Views: 2600)
Chmod for Joomla (Views: 2302)
Chmod for Wordpress (Views: 2330)

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services