AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Hướng dẫn kiểm tra lưu lượng băng thông của VPS/Server

Có nhiều cách kiểm tra băng thông bạn đã sử dụng, với các Control Panel có sẵn thì lưu lượng băng thông tính có thể không chính xác vì không theo dõi được hết lưu lượng trên các port, thông tin hướng dẫn dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một số cách kiểm tra chính xác nhất:

1. Cách đơn giản nhất là sử dụng lệnh ifconfig trong SSH.

Khi sử dụng lệnh ifconfig bạn sẽ được những thông số Rx bytes và Tx bytes, trong đó Rx là lượng băng thông vào và Tx là lượng băng thông ra. Lấy tổng số sẽ nhận được tổng lượng băng thông đã sử dụng.

2. Sử dụng chương trình thống kê vnstat

a. Với hệ điều hành CentOS

Download vnStat bằng lệnh sau: wget http://humdi.net/vnstat/vnstat-1.9.tar.gz
Giải nén: tar -xvf vnstat-1.9.tar.gz
Cài đặt:

cd vnstat-1.9
make
make install

b. Với hệ điều hành Debian

Debian cung cấp gói cài đặt sẵn nên quá trình cài rất đơn giản, bạn chỉ cần gõ lệnh:

apt-get install vnstat

Xem cổng mạng bằng lệnh: vnstat --iflist

Cài đặt cổng mạng muốn theo dõi: vnstat -u -i venet0

Kích hoạt vnStat:  vnstatd -d

Để vnStat Tự kích hoạt khi khởi động lại VPS, ta tạo file cron: nano -w /etc/cron.d/vnstat

Nhập vào file cron: @reboot ~/bin/vnstatd -d

Để xem lưu lượng đã sử dụng bạn dùng các lệnh sau:

vnstat -h: xem lưu lượng theo giờ
vnstat -d: xem lưu lượng theo ngày
vnstat -w: xem lưu lượng theo tuần
vnstat -m: xem lưu lượng tháng
vnstat: xem tất cảWas this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services