AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Băng thông tính những gì?

DirectAdmin sẽ thể hiện lưu lượng băng thông đã sử dụng của bạn. Tuy nhiên có những thành phần không tính và được tính.

1. Thành phần có tính trong băng thông DirectAdmin:

  • Apache: Tính lưu lượng gửi/nhận của mỗi user.
  • FTP: Tất cả dữ liệu được upload/download
  • Email: Tất cả Email nhận/gửi
  • DirectAdmin: Mọi hoạt động truy cập quản lý đều bị tính vào băng thông, bao gồm cả FTP upload/download cho việc backup hay restore dữ liệu.

2. Thành phần không tính trong băng thông DirectAdmin:

  • Pop/Imap: Do Dovecot không có công cụ theo dõi log
  • Dữ liệu chuyển qua bằng script như upload/download bằng script sẽ không bị tính.
  • Các lệnh ping, tracert... cũng không bị tính trong băng thông.Was this answer helpful?

Also Read
Tạo Cronjob (Views: 2610)

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services