AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Chmod cho PhpBB3

  1. File: config.php - Trước khi cài đặt bạn chmod về 666, sau khi cài đặt xong bạn hãy chmod về 644 hoặc 404 để không cho file có quyền ghi.
  2. Chmod các thư mục sau về 777:
  • files
  • cache
  • store
  • images/avatars/upload

Lưu ý: Nếu bạn chuyển từ Host khác sang hoặc upload từ máy tính lên hãy xóa hết các file cũ trong 2 thư mục cache và file.

Hiện dịch vụ Hosting của AppVZ.com đã được thiết kế hỗ trợ phục vụ tốt với tất cả các loại mã nguồn mở, do vậy bạn không cần thực hiện thao tác chmod như trong hướng dẫn này vẫn có thể cài đặt được bình thường.Was this answer helpful?

Also Read
Jailed Shell SSH (Views: 2554)
Cài đặt DirectAdmin (Views: 7973)

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services