AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

DirectAdmin: Hướng dẫn thực hiện backup và tự động backup định kì

DirectAdmin hỗ trợ 2 cấp độ AutoBackup là Admin và Reseller. Để backup ở cấp độ admin bạn đăng nhập, ở Admin Level, chọn Admin Backup/Transfer, sau khi backup xong bản backup sẽ được lưu tại /home/admin/user_backups/. Để backup ở cấp độ Reseller, bạn đăng nhập ở Reseller Level, chọn Manage User Backups, sau khi backup xong, bản backup sẽ được lưu tại /home/admin/user_backups/.

  • Bước 1 (Step 1): Bạn có thể chọn All Users để backup toàn bộ user hoặc chọn riêng từng user.
  • Bước 2 (Step 2): Chọn Now nếu muốn backup ngay lập tức, chọn Cron Schedule nếu muốn auto-backup vào những thời gian định sẵn.

VD về cách đặt: Minute: 0, Hour: 5, Day of Month: *, Month: * Day of Week: 0 tức sẽ tự động backup vào 5 giờ sáng ngày chủ nhật, không phân biệt ngày hay tháng mấy.

  • Bước 3 (Step 3): Chọn vị tí bản backup được lưu, Local tức bản backup được lưu tại máy. Nếu bạn có remote backup, có thể chọn FTP và điền các thông tin IP, Username, password của account FTP backup của bạn.
  • Bước 4 (Step 4): Thực hiện bấm Submit, nếu bạn chọn backup ngay lập tức thì bạn sẽ chờ một lúc để quá trình backup hoàn thành sẽ có Message System thông báo cho bạn. Nếu bạn chọn auto-backup sau mỗi lần backup hoàn thành sẽ có Message System thông báo cho bạn.Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services