AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Than toán bằng "Tiền mặt"

Đây là phương thức thanh toán phổ thông nhất, bạn chỉ nên chọn phương thức thanh toán này nếu bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ của AppVZ để nộp phí.

Nếu bạn ở xa xin vui lòng chọn phương thức giao dịch khác.Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services