AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Thanh toán bằng "Chuyển khoản"

Phương thức thanh toán phù hợp nếu bạn ở xa không thể đến AppVZ nộp thanh toán (ở trong nước Việt Nam, nếu bạn ở ngoài nước Việt Nam xin hãy chọn phương thức PayPal).

Bạn có 2 cách để thanh toán:

  • Nếu bạn có tài khoản cùng ngân hàng với AppVZ bạn có thể thực hiện chuyển khoản ở máy ATM, phòng GD Ngân hàng hoặc Internet Banking (Nếu ngân hàng có hỗ trợ và tài khoản của bạn đăng kí dịch vụ này)
  • Nếu bạn không có tài khoản tại cùng ngân hàng với AppVZ hoặc bạn không có tài khoản tại bất cứ ngân hàng nào thì bạn có thể đến phòng GD Ngân hàng mà AppVZ có tài khoản để thực hiện nộp tiền vào tài khoản của AppVZ.

Lưu ý: Sau khi thanh toán xong, bạn vui lòng gọi điện hoặc mở một yêu cầu hỗ trợ cho bộ phận Billing thông báo thanh toán vừa thực hiện của bạn. Sau khi xác nhận thanh toán của bạn đã thực hiện thành công, dịch vụ bạn đăng kí sẽ được khởi tạo ngay lập tức.Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services