AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Thanh toán bằng "PayPal" (Online)

Thanh toán bằng PayPal là phương thức thanh toán trực tuyến, phù hợp nếu bạn sống ở ngoài nước Việt Nam, nếu bạn ở trong nước Việt Nam và có tài khoản PayPal bạn vẫn có thể thanh toán bằng phương thức này.

Khi thanh toán bằng PayPal, tiền tệ sẽ được mặc định là USD, nếu bạn chọn VNĐ trong dịch vụ thì khi thanh toán loại tiền tệ sẽ được tự động chuyển về USD.

Lợi thế khi thanh toán bằng PayPal là thanh toán sẽ được xác nhận ngay lập tức, bạn không cần thông báo lại với bộ phận Billing.Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services