AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Hướng dẫn tạo phân vùng Swap

Swap là bộ nhớ ảo hỗ trợ cho RAM trong hệ thống Linux. Tuy nhiên tốc độ truy suất của Swap rất thấp nên trên các hệ thống VPS/Server swap thường không được sử dụng, chỉ nên tạo swap khi thực sự không thể nâng cấp thêm RAM hoặc cần 1 bộ nhớ tạm thời chỉ sử dụng trong thời gian ngắn.

Đầu tiên bạn phải kiểm tra lại dung lượng Swap của bạn là bao nhiêu:

swapon -s
Câu lệnh này sẽ đưa ra một số thông tin:
Filename Type Size Used Priority
/dev/sda2 partition 4096000 3072000 -1

Đơn vị của Size và Used là Kilobyte. Hệ thống đã dùng 3GB trong 4GB được chia. Bạn phải check xem Partition nào còn dung lượng để có thể đặt phân vùng Swap lên bằng lệnh:

df -m
VD sẽ chọn phân vùng /dev/hda8 để lấy thêm 4GB, ta tạo thêm Swap ở trong đấy.

Để bổ xung thêm Swap file chúng ta sẽ chạy câu lệnh :

dd if=/dev/sda8 of=/extraswap bs=1 count=4096 (512 đơn vị là MB)

Bây giờ file Swap đã ở trên disk. Bạn cần có nó để sử dụng như một Swap partition. Sử dụng câu lệnh Mkswap để tạo file Swap có thể sử dụng được cho Linux Kernel

mkswap /extraswap
Sau đó khởi động file Swap trên:

swapon /extraswap
Bây giờ chúng ta chạy lại command:

swapon -s
Sẽ thấy được phân vùng swap chúng ta vừa tạo. Dùng lệnh Free để xem sự tăng lên trên tổng dung lượng của Swap.

Lưu ý: tạo swap không được hỗ trợ trên OpenVZWas this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services