AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Hướng dẫn truy cập quản lý Hosting

Link truy cập bạn có thể vào là:
https://IP:2222
hoặc: https://domain:2222

Vì Panel sử dụng giao thức SSL để bảo mật, dữ liệu bạn nhập vào sẽ được mã hóa trên đường truyền nên nếu bạn truy cập bằng FireFox, ban đầu bạn sẽ cần xác thực truy cập một chút.

  • Click I Understand the Risks.
  • Click Add Exception
  • Click Confirm Security Exception


Việc xác thực này bạn chỉ phải thực hiện một lần đầu tiên trên máy tính, các lần sau bạn không phải thực hiện lại.

Nếu bạn truy cập bằng Internet Explorer hay Opera thì sẽ hiện một cửa sổ hỏi bạn có muốn xác thực không thì bạn chỉ cần nhấn Yes hoặc Ok là có thể truy cập.Was this answer helpful?

Also Read
Tạo Cronjob (Views: 2431)

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services