AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Làm sao để sử dụng hệ thống DNS của AppVZ?

Để quản lý DNS cho tên miền của bạn. Trước tiên bạn phải đặt thông số DNS của tên miền như sau:

DNS 1: dns1.appvz.com
DNS 2: dns2.appvz.com

Sau đó đăng nhập quản trị DNS bằng tài khoản truy cập quản lý tên miền của bạn như sau:

  • Truy cập địa chỉ quản lý DNS: https://dns.appvz.com
  • Login: Nhập tên miền của bạn
  • Password: Nhập mật mã DNS đã được cấp

Nhấn Login để truy cập.Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services