AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Đổi mật mã truy cập DNS

Để đổi mật mã DNS, bạn cần đăng nhập và hệ thống quản lý DNS của bạn.

  • Chọn Change password
  • Current password: Nhập mật mã hiện tại của bạn.
  • New password: Nhập mật mã mới bạn muốn đặt.
  • Veriy New password: Xác nhận mật mã mới bạn muốn đặt.

Nhấn Change password để thực hiện đổi mật mã. Nếu thành công bạn sẽ được logout và đăng nhập lại với mật mã mới.Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services