AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Sử dụng hệ thống DNS

Sau khi truy cập DNS Management tại địa chỉ: https://dns.appvz.com, để tiến hành trỏ hướng cho tên miền bạn chọn List zones để xem tên miền.

Nhấn biểu tượng để xem các record của tên miền.

Mặc định ban đầu DNS sẽ tự cấu hình trỏ hướng DNS về máy chủ của AppVZ

Giải thích ý nghĩa một số Type:

  • A: Trỏ hướng về địa chỉ IPv4
  • AAAA: Trỏ hướng về địa chỉ IPv6
  • CNAME:  Trỏ hướng về một domain khác
  • MX: Trỏ hướng máy chủ mail server muốn sử dụng
  • NS: Trỏ hướng DNS

Sử dụng Record * để trỏ hướng toàn bộ sub domain về một hướng nhất định.Was this answer helpful?

Also Read

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services