AppVZ.com
Phone Tech support
+84.904982000
Email
Language: Vietnamese English Germany France

Lỗi "This Connection is Untrusted" với FireFox

Khi bạn truy cập trang quản lý Hosting, DNS Management bằng FireFox, có thể bạn sẽ gặp lỗi This Connection is Untrusted trên trình duyệt FireFox, nếu bạn dùng trình duyệt khác như IE, Opera thì không có lỗi này. Đây là lỗi khi trình duyệt không xác thực được kết nối SSL.

Để khắc phục bạn thực hiện như sau:

  • Click I Understand the Risks.
  • Click Add Exception
  • Click Confirm Security Exception

Sau khi thực hiện xong trình duyệt sẽ tự động load lại và bạn có thể truy cập lại được.Was this answer helpful?

Also Read
Cách xóa Cache (Views: 2488)

Quick Navigation

Client Login

Email

Password

Remember Me

Search


Follow Us on Twitter

Online Payments Accepted

Payments

Copyright © 2009 - 2022 by AppVZ.com
Networks System - Term of Services